Budownictwo

Na polskim rynku coraz większą popularnością zaczyna cieszyć się budownictwo drewniane. Dotychczasowo przede wszystkim budowaliśmy domy murowane, które przetrwać powinny wiele pokoleń, najczęściej też przekazywane były z pokolenia na pokolenie w spadku. Nieco zmieniła się mentalność Polaków w tej kwestii i właśnie na tym polu mogło rozwinąć się budownictwo drewniane. Przede wszystkim na domy z drewna decydują się osoby, które nie chcą budować ich dla przyszłych pokoleń, ale na własne potrzeby. Ten stylu budownictwa przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Skandynawii gdzie jest dominującą metodą w budownictwie. W naszym kraju istnieje wciąż wiele mitów na temat drewnianego budownictwa, które wynikają przede wszystkim z niewiedzy. Przede wszystkim jednak podkreślić należy jego zalety. Główną jest szybkość budowy. Dom taki można postawić niemal już w 3 miesiące. Ponadto w drewnianym domu panuje doskonały mikroklimat, dlatego doskonale czują się tam zarówno dzieci jak i seniorzy. Podkrelsić należy, że nie ma obaw przed niską termoizolacyjności budynku czy jego łatwopalnością.